Kullanim şartlari

Kullanim şartları


Siteye üye olmanız işbu kullanıcı sözleşmesini okuduğunuz, anladığınız ve kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. 

1. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Kullanım Koşulları Sözleşmesi'nin konusu, münhasıran TOZCU TEKSTİL İNŞAAT SAN. TİC. LTD ŞTİ.’ye ait bulunan www.istanbultoptanicgiyim.com sitesinde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. 
Kullanım Koşulları Sözleşmesi, işbu sözleşme ve ekleri ile site içerisinde yer alan, kullanıma,üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak TOZCU TEKSTİL İNŞAAT SAN. TİC. LTD ŞTİ. tarafından yapılmış olan uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, Kullanım Koşulları Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, www.istanbultoptanicgiyim.com sitesi ve bu siteye bağlı tüm alt sayfalar içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak TOZCU TEKSTİL İNŞAAT SAN. TİC. LTD ŞTİ. tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

2. İçerik, Güvenlik ve Kullanım Şartları

Siteye üye olmak suretiyle www.istanbultoptanicgiyim.com ve münhasıran TOZCU TEKSTİL İNŞAAT SAN. TİC. LTD ŞTİ. tarafından sunulacak hizmetler çerçevesinde mesafeli satım yoluyla alışveriş yapmaya hak kazanacak olan site kullanıcıları aşağıda maddeler halinde sayılan şartları ve bu şartlar dairesinde kendilerine yüklenecek olan yükümlülüklere uygun davranmayı kabul ve taahhüt etmişlerdir. Bu şart ve yükümlülüklere aykırı davranılması halinde TOZCU TEKSTİL İNŞAAT SAN. TİC. LTD ŞTİ.'nin yürürlükteki tüm mevzuattan doğan hakları saklıdır.

3. Site Kullanıcıları'nın Yükümlülükleri

A. Site kullanıcıları, www.istanbultoptanicgiyim.com sitesinde yer alan,  kendi ürünleri dışındaki ürün veya hizmetlerin TOZCU TEKSTİL İNŞAAT SAN. TİC. LTD ŞTİ.'ye ait olmadığını, TOZCU TEKSTİL İNŞAAT SAN. TİC. LTD ŞTİ. tarafından kendilerine sunulduğunu ve bu ürünlerin ya da hizmetlerin o ürün ya da hizmetin esas satıcısı olan firma tarafından sunulduğunu kabul ederler.

B. Sitede yer alan bilgiler (tasarım, imge, görsel, html kodu, diğer kodlamalar, metin) ve içerik kısmen veya tümüyle kopyalanamaz, farklı amaçlarla kullanılamaz, paylaşılamaz ve çoğaltılamazlar.

C. TOZCU TEKSTİL İNŞAAT SAN. TİC. LTD ŞTİ. nin, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmalar, ticari markaları, ticari görünümü veya www.istanbultoptanicgiyim.com vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi haklarına tecavüz teşkil edecek hiçbir eylemde bulunamazlar.

D. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yürürlükteki mevzuatına ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konmuş uluslar arası antlaşmalara aykırı ve / veya uygunsuz (ahlak değerlerine uymayan), yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgileri siteye kaydedemez ve kullanamazlar.

E. Üyeler, TOZCU TEKSTİL İNŞAAT SAN. TİC. LTD ŞTİ. tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları ve www.istanbultoptanicgiyim.com sitesine erişim sağlayan araçlarının (e-mail, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususların sorumluluğunu münhasıran yüklenirler. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara dair sorumluluğu yüklenirler. Üyeler, bir başka kullanıcının e-mailini (elektronik posta adresini), şifresini kullanamaz, www.istanbultoptanicgiyim.com ‘a bir başkasına ait bilgiler vasıtasıyla erişim sağlayamaz.

F. Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek çalışmalar yapılamaz, mevcut yazılımların çalışmasını engelleyecek uygulamalar kullanılamaz, site muhteviyatında yer alan bilgiler değiştirilemezler.

G. Sitede kullanılan yazılım ve tasarımın her hakkı TOZCU TEKSTİL İNŞAAT SAN. TİC. LTD ŞTİ. 'ye ait olduğunu kabul eder bu yazılım ve tasarımları izinsiz olarak kullanmamayı ve yürürlükteki mevzuata aykırılık 
teşkil edecek şekilde bu tasarım veya yazılıma yönelik hiçbir tecavüz ya da eylem gerçekleştirmemeyi kabul ve taahhüt ederler.

H. Kullanıcılar, istanbultoptanicgiyim.com internet sitesi TOZCU TEKSTİL İNŞAAT SAN. TİC. LTD ŞTİ.'ye ait/bağlı olmayan başka internet sitelerine bağlantı ve referans içerebileceğini ve işbu sitelerin içeriklerinden TOZCU TEKSTİL İNŞAAT SAN. TİC. LTD ŞTİ. 'nin sorumlu tutmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

I. Kullanıcılar istanbultoptanicgiyim.com sitesinde, her bir kullanıcının bir üründen stoklar dahilinde istediği kadar satın alabileceğini, bu sayının TOZCU TEKSTİL İNŞAAT SAN. TİC. LTD ŞTİ. tarafından herhangi bir zamanda ve uyarıya gerek duyulmaksızın değiştirilebileceğini ve bu sayının değiştirilmesi veya bu sayının üzerinde ürün satın alamaması durumunda herhangi bir talep hakkı olmadığını kabul eder.

J. Üyeler, kullanıcı adı olarak elektronik posta adresini girip, şifre oluşturduktan sonra kullanıcı sözleşmesini kabul ettiğini onaylayarak istanbultoptanicgiyim.com sitesinden alım gerçekleştirebilir.

K. Üyeler, şifre ve bilgi değişikliği gibi işlemleri site üzerinden gerçekleştirebilir. Bilgi veya Şifre değişikliği işlemlerinin kendi tasarruflarında olması halinde bu eylemlerden dolayı TOZCU TEKSTİL İNŞAAT SAN. TİC. LTD ŞTİ. 'yi sorumlu tutamazlar.

L. Üyeler, site üzerinde kendilerine sunulacak olan ürünleri sitede gösterilen fiyatlar üzerinden satın almak ve bu ürünlerin site tarafından belirlenecek sürede taraflarına gönderilmesini talep etmek hakkını haizdir. Kullanıcıların başta 4077 Sayılı Kanun olmak üzere her nevi yasal hakkı saklıdır..

M. Sitede satışa sunulan ürünler sınırlı sayıdadır, bu ürünlerin tükenmesi veya ürünün üretimin sona ermesi veya başka bir neden dolayısıyla artık tedarik edilememesi halinde kendilerine, sitede gösterilen ürünün satın alamayacaklarını, bu surette herhangi bir tazminat hakkını haiz olmadıklarını kabul ederler. 

N. İstanbultoptanicgiyim.com üzerinde satılan ürünleri satın alınmadan başka e-ticaret platformlarında izinsiz ürünlerin görsellerinin konulması ve satışının yapılması yasaktır.

4. İstanbultoptanicgiyim.com (TOZCU TEKSTİL İNŞAAT SAN. TİC. LTD ŞTİ.)'nin hak ve yükümlülükleri;

A. Site Kullanıcılarının, yukarıda sayılan yükümlülüklerden bir ya da birden fazlasına aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunduğunun tespiti durumunda TOZCU TEKSTİL İNŞAAT SAN. TİC. LTD ŞTİ. söz konusu kullanıcının site üyeliğini iptal ve kullanıcının siteye erişimine engel olma hakkına sahiptir.

B. TOZCU TEKSTİL İNŞAAT SAN. TİC. LTD ŞTİ. www.istanbultoptanicgiyim.com sitesi çerçevesinde sunduğu tüm ürün bilgilerini, her tip site içeriğini, hizmet şartlarını ve bu satışların içeriğini dilediği zaman ve şekilde değiştirme hakkına sahiptir.

C. TOZCU TEKSTİL İNŞAAT SAN. TİC. LTD ŞTİ., üyenin sözleşme konusu ürün ve hizmet sunumlarından, teknik arızalar ve yürürlükteki yasalar ve hukuk doktrini dairesinde mücbir sebep olarak sayılan hallerin meydana geldiği durumlar dışında, yararlandırılacağını, kabul ve taahhüt eder.

D. Üyenin İstanbultoptanicgiyim.com sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya Resmi makamlarca talep edilmesi halinde, ilgili üyenin siteye kayıt sırasında www.istanbultoptanicgiyim.com sitesine bildirdiği ya da üyenin kullanmakta olduğu bilgisayar tarafından otomatik olarak bildirilen tüm verileri yasal mercilerle paylaşma hakkını saklı tutar.

E. TOZCU TEKSTİL İNŞAAT SAN. TİC. LTD ŞTİ. taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede değişiklik yapma hakkına sahiptir. TOZCU TEKSTİL İNŞAAT SAN. TİC. LTD ŞTİ. sözleşmede gerçekleştirilecek değişiklikler kullanıcı tarafından onaylanıncaya kadar kullanıcının www.istanbultoptanicgiyim.com sitesini kullanımına engel olma ve site üyeliğini iptal etme hakkını saklı tutar.

F. TOZCU TEKSTİL İNŞAAT SAN. TİC. LTD ŞTİ. 'nin herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı saklıdır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

G. Üye üyelik işlemlerini tamamladıktan ve/ veya sitenin sunacağı hizmetlerden faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümleri ile birlikte sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul etmiş olacaktır.

H. Üye/üyeler, işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle TOZCU TEKSTİL İNŞAAT SAN. TİC. LTD ŞTİ. 'nin uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, TOZCU TEKSTİL İNŞAAT SAN. TİC. LTD ŞTİ., üyenin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için üye'ye aynen rücu hakkını haizdir.

Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.Çerez Politikası

Giriş Yap

Megamenu

Karşılaştırmalarım0İstek Listem0

SEPETİNİZ DE

Sepetinizde başka ürün yok